Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Lenfoma Hodgkin

Lenfoma Hodgkin

Lenfoma Hodgkin, B hücre kaynaklı lenfoid bir neoplazmdır. Etkilenen doku ve organda Reed-Sternberg hücrelerinin varlığı ile karakterizedir. Hodgkin hastalığı tam tedavi edilebilen kanserler arasında olması nedeniyle umut vermektedir. Hastadan hastaya özellikler bazen değişebilmekle birlikte bu hastalığın genel özellikleri; düzenli ve süre içinde yayılım gösterir, lenfatik drenaj yolu ile bir lenfden diğerine yayılır, periferik lenf nodu tutulumu nadirdir, genellikle merkezi lenf bezlerini tutar, waldeyer halkası ve mezenterik nodların tutulumu nadirdir. Hodgkin hastalığını diğer türlerden ayıran çok önemli bir özellik; tümör dokusunu oluşturan hücrelerin çoğunu normal hücrelerin, çok az bir kısmını ise neoplastik hücrelerin oluşturmasıdır. Lenfoma Hodgkindeki neoplastik hücre; Reed-Sternberg adı verilen özel morfolojiye sahip olan bir hücredir.

Hodgkin hastalığının etiyolojisi tam olarak belli değildir. EBV ile bu hastalığın birlikteliğini destekleyen verilere ek olarak lenfoma, sosyoekonomik düzeyi düşük olan ülkelerde daha sık görülmektedir. Ayrıca aynı aile bireyleri arasında daha sık görülmesi de genetik yatkınlığının olabileceği akla gelmektedir.

Hodgkin hastalığı tüm kanserlerin yüzde 1'ini lenfomaların yüzde 25 ile 40'ın oluşturur. Erkeklerde daha sık görülmekle birlikte nodüler sklerozan tip, kadınlarda daha sık görülür. Histolojik olarak çeşitli alt tipleri vardır. 4 alt gruba ayrılır.

Lenfoma Hodgkin Tipleri

 • Lenfosit en zengin
 • Nodüler sklerozan
 • Mikst sellüler ve
 • Lenfositten yoksun

Hodgkin Lenfomanın Klinik Özellikleri Nelerdir?

 • Yüzde 90 olguda periferik lenf nodlarında ağrısız büyüme ile saptanır genelde. (Hastalar hastaneye koltuk altı, kasık vs bölgelerinde saptadıkları şişlikler ile başvururlar)
 • Ortalama yüzde 50 olguda Servikal lenfadenopati (Lenfadenopati, lenf bezinin tutulumudur) vardır.
 • Bir sonraki lenf düğümü bölgesine aşamalar şeklinde yayılır. Genellikle gidiş şekli boyundan mediastene, çölyak lenf düğümlerine, buradan da dalak, karaciğer ve kemik iliğine doğrudur.
 • B semptomları dediğimiz her kanser türünde ortaya çıkabilen semptomlar olabilir hastalarda. Bunlar; ateş, gece terlemesi ve kilo kaybıdır.
 • B semptomlarına ek yüzde 10 olguda kaşıntı başlangıç belirtisi olabilir.
 • Yaygın intratorasik hastalıkta; öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, hemoptizi olabilir.
 • Yapılan fizik muaynede splenomegali, hepatomegali denilen dalak ve karaciğer organlarının büyümesi tespit edilebilir.
 • Sırt ağrısı, kemik ağrıları ve spinal kord kompresyonu (Omuriliğe bası durumu) bulguları olabilir.
 • Kısaca lenfoma hastalığı birçok doku ve organı tutabildiğinden dolayı tutulum gösterdiği organın bulgularını verir.

Hodgkin Lenfomanın Tanısı Nasıl Konulur?


Tanı histopatolojik yöntem ile konur. Bu yöntemde lenf nodu biyopsisi yapılır. Laboratuvar bulgularında; normokrom normositer anemi, lökomoid reaksiyon, eozonofili, lenfopeni olabilir. ESH yüksek olabilir, hipoalbüminemi olur. Serum bakır, alkalen fosfataz, lizozim, CRP ve diğer akut faz reaktanları artabilir.

Hodgkin Lenfomanın Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kemoterapi, Radyoterapi veya ikisinin birlikte yapıldığı kombine tedavi tercih edilir.
Son Güncelleme : 22.01.2024 01:20:53
Lenfoma Hodgkin ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Lenfoma Hodgkin Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Lenfoma Hodgkin"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Lenfoma Kan Tahlili
Lenfoma Kan Tahlili
Lenfoma Kan Tahlili, lenfosit olarak tanımlanan beyaz kan hücrelerinin işlevlerini tam olarak yapamamalarından kaynaklanan kanserin teşhisi için uygulanır. Lenfomanın kan tahlilinin yapılması hastalık varsa teşhisini sağlamaktadır ve çeşitli kısımlar...
Lenfoma Kan Değerleri
Lenfoma Kan Değerleri
Lenfoma kan değerleri, lenfoma sık karşılaşılan şikâyetler içerisinde yer alır. Çağımızda tedavi edilmesi ile başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Özellikle ilik nakli ve ilaç ile lenfoma kanser hastalığının tedavi edildiği belirtilmektedir. ...
Lenfoma Kaşıntı
Lenfoma Kaşıntı
Lenfoma Kaşıntı, toplum içinde sık rastlanmayan rahatsızlıktır. 15 yaş grubu ve 35 yaştaki kişilerde daha çok görülür. Vücuda giren enfeksiyon lenf sistemine etki eder. Herkeste nadir görülen ciddi kan hastalığıdır. Kana karışan enfeksiyon aşırı terl...
Lenfoma 4 Evre
Lenfoma 4 Evre
Lenfoma 4 Evre; Vücudun savunma hücresi olan lenfositlerin kanserine denir. Kanser hücreleri lenf düğümlerine yerleşir ve burada ağrısız bir şekilde fark edilmeden büyür. Lenfomada evreleme vücutta tümörün yaygınlığına göre sınıflandırılır. Evre 3 ve...
Kasıkta Lenfoma
Kasıkta Lenfoma
Kasıkta lenfoma, lenfoma vücutta oluşan kanser hastalığıdır. 40 yaştan sonra hastalığın oluşma riski yüksektir. Vücuda giren virüs kişinin kanına karışır ve ciddi sağlık sorunu oluşturur. Lenfoma kişinin boyun, koltuk altı ve kasıklarında daha çok gö...
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Yaşam Süresi
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Yaşam Süresi
Diffüz büyük B hücreli lenfoma yaşam süresi, vücudun b hücrelerinde meydana gelen bir tümör grubudur. Bu hastalık türü en fazla yetişkinlerde görülmektedir. Bunun yanı sıra çocuk ve genç yaşta olanlarda ise nadiren görülmekte olan bir hastalıktır. Bu...
Lenfoma Beyin Tutulumu
Lenfoma Beyin Tutulumu
Lenfoma beyin tutulumu, her ne kadar sık görülmeyen bir hastalık olsa bile aslında insanların çok ciddi sorunlar yaşamasına neden olan bir durumdur. Bu durum gerekli olan tedavileri yapılsa bile ciddi olarak rahatsızlıklara neden olur. Ancak tedavi e...
Burkitt Lenfoma
Burkitt Lenfoma
Burkitt Lenfoma; Non-Hodgkin lenfomanın kısmen nadir ve daha agresif bir şeklidir. Non-Hodgkin lenfoma lenfatik sistemde olan bir çeşit kanseridir. Lenfatik sistem vücudun enfeksiyonlarla savaşmasında etkilidir.Burkitt lenfomaya genel olarak Sahra Al...
Lenfoma Koltuk Altı
Lenfoma Koltuk Altı
Lenfoma koltuk altı, lenfosit denilen maddelerin oluşturduğu bir kanser türü olarak bilinmektedir. Lenf bezleri vücudumuzun savunma mekanizması olarak bilinen vücudumuzda bulunan bir bez türüdür. Lenf bezi hastalıklara karşı dirençli kalmamızı sağlay...
Lenfoma 3 Evre
Lenfoma 3 Evre
Lenfoma 3 Evre, Lenfoma lenfositlerin neden olduğu bir kanser tipidir. Lenfoma lenf dokusunun habis tümörüne verilmekte olan genel bir addır. Lenfoma hodgkin lenfoma ve hodgkin dışı lenfoma olarak ikiye ayrılır. Lenfoma vücudun bütün organlarında gör...
Lenfoma Bitkisel Tedavi
Lenfoma Bitkisel Tedavi
Lenfoma bitkisel tedavi, Bitkilerde bulunan maddeler insan sağlığına oldukça iyi gelmektedir. Lenfoma hastalığı kendisi vücutta şişmeler ile göstermektedir. Bu şişkinlikler kırmızı renkte ve orta büyüklüktedir. Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşabi...
Lenfoma Beyin Tümörü
Lenfoma Beyin Tümörü
Lenfoma Beyin Tümörü, Bağışıklık sistemi uru olarak bilinen lenfoma, lenfositlerin de yardımıyla oluşan bir kanser türüdür. Lenfoma ise lenf düğümlerinin içinden çıkan lenfositlerin (Urların) tıptaki genel ismidir. Lenfomaların oluşma süreci ise sağl...

 

Lenfoma Kan Tahlili
Lenfoma Kan Değerleri
Lenfoma Kaşıntı
Lenfoma 4 Evre
Kasıkta Lenfoma
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Yaşam Süresi
Lenfoma Beyin Tutulumu
Burkitt Lenfoma
Lenfoma Koltuk Altı
Lenfoma 3 Evre
Lenfoma Bitkisel Tedavi
Lenfoma Beyin Tümörü
Lenfoma Kemik İliği Tutulumu
T Hücreli Lenfoma
Malt Lenfoma
Lenfoma Biyopsi
Marjinal Zon Lenfoma
Lenfoma Genetik mi?
Malign Lenfoma
Lenfoma Akciğer Tutulumu
Hodgkin Lenfoma Yaşam Süresi
Lenfoma 2 Evre
T Hücreli Lenfoma Yaşam Süresi
Lenfoma Çeşitleri
Bebeklerde Lenfoma
Lenfoma Teşhisi
Foliküler Lenfoma
Hodgkin Lenfoma 4 Evre
Agresif Lenfoma
Lenfoma Ameliyatı
Popüler İçerik
Lenfoma Kemik İliği Tutulumu
Lenfoma Kemik İliği Tutulumu
Lenfoma Kemik İliği Tutulumu, Lenf sistemi vücudumuzdaki immün sistemin içerisinde bulunan bir sistemdir. Lenfatik sistemde denilen bu sistemde içeris...
T Hücreli Lenfoma
T Hücreli Lenfoma
T hücreli lenfoma, periferik T hücreli lenfomalar heterojen bir gruptur. Yaklaşık yirmiden fazla alt çeşitleri bulunmaktadır. Fakat bu alt gruplardan ...
Malt Lenfoma
Malt Lenfoma
Malt lenfoma, ilk olarak İsaacson tarafından belirlenmiştir yani tanımlanmıştır. Malt lenfomaların büyük bir çoğunluğu midede görüldüğü gibi gözler, a...
Lenfoma Biyopsi
Lenfoma Biyopsi
Lenfoma Biyopsi: hastada lenfoma olup olmadığını anlamak için yapılan bir tetkik türüdür. Lenfoma biyopsi sırasında, büyümüş lenf nodunun bir kısmı ve...
Marjinal Zon Lenfoma
Marjinal Zon Lenfoma
Marjinal Zon Lenfomalar: (kısaca MZL) marjinal zon lenfomalar tanım olarak ikincil lenfoid folliküllerin marjinal zon kısmında bulunan B lenfositleri...
Lenfoma Genetik mi?
Lenfoma Genetik mi?
Lenfoma genetik mi, Kanser oluşumu vücutta yapısal bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkarken; aileden geçme özelliği bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Lenfoma Kan Tahlili
Lenfoma Kan Değerleri
Lenfoma Kaşıntı
Lenfoma 4 Evre
Kasıkta Lenfoma
Non Hotgin Lenfoma Hastalığı
Lenfoma Ve Gebelik
Lenfoma
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Non Hotgin Lenfoma Hastalığı
Lenfoma Ve Gebelik
Lenfoma
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024